Project Euler Problem 2 ( PHP & Haskell )

Problem : Each new term in the Fibonacci sequence is generated by adding the previous two terms. By starting with 1 and 2, the first 10 terms will be: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, … By considering the terms in the Fibonacci sequence whose values do not exceed four million, find …

Continue reading

Laravel CSRF Güvenlik Açığı

Laravel’in blogunda bugün bir güvenlik açığı için yama yayınlandı.Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Eğer projelerinizde csrf filter kullanıyorsanız bu sorunu düzeltmek için app/filters.php dosyasında csrf filterını şu şekilde düzenleyin.

Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra güvenlik açığını kapatmış olacaksınız.

Continue reading

Youtube Linkinden Video ID’sini Alma

Bu kodu kullanarak kolayca videoların idsini elde edebilirisiniz.Örneğin,

 

Continue reading