Press enter to see results or esc to cancel.

Project Euler Problem 1 ( PHP & Haskell )

Problem : If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 or 5, we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23. Find the sum of all the multiples of 3 or 5 below 1000.

Kısaca problem 1000’in altındaki sayılarda üç ve beşe bölünenlerin toplamını ekrana yazdırmamızı istiyor.

Problemin PHP ile çözümü :

 

Çözüme 0.0006 saniyede ulaşıldı.

Haskell ile çözümü için bir küme tanımlamamız ve bunu sum fonksiyonuna sokmamız yeterli oluyor 🙂

Çözüme 0.03 saniyede ulaşıldı.