Press enter to see results or esc to cancel.

Laravel’e Paket Yükleme

Laravel’e paket yüklemeyi bir örnekle göstereceğim.

Yükleyeceğimiz paket Laravel-Debugbar buradan bulabilirsiniz.

Yapacağımız iki işlem var.Biri composer dosyasına gerekli satırı eklemek ve paketin ServiceProvider’ını Laravel’e ekleyeceğiz.

İlk olarak composer’a gerekli satırı ekleyelim:

Projemizin ana dizinindeki composer.json dosyasını açalım.

bu dosyaya debugbarın “barryvdh/laravel-debugbar”: “1.*” şu satırını eklememiz gerekiyor.

Bu satırı ekledikten sonra dosyayı kaydedelim ve konsolda laraveli kurduğumuz dizine geldikten sonra composer update komutunu çalıştıralım.

[blockquote source=”Diğer Yol”]Bunu farklı bir yöntemle de yapabilirsiniz.Konsolda laravel’i kurduğumuz dizine geldikten sonra composer require barryvdh/laravel-debugbar:1.x bu komutu çalıştırabiliriz.[/blockquote]

Daha sonra ServiceProvider’ını eklememiz gerekiyor. app/config/app.php dosyasını açalım. Providers kısmına 'BarryvdhDebugbarServiceProvider', bu kodu ekleyelim.

Dosyayı kaydettikten sonra ilk paketimizi laravel’e eklemiş bulunuyoruz 🙂